จีนส่ง “ดาวเทียมสำรวจระยะไกล” ดวงใหม่สู่อวกาศสำเร็จ

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023
จีนส่ง “ดาวเทียมสำรวจระยะไกล” ดวงใหม่สู่อวกาศสำเร็จ
ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม จีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจร จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ     ดาวเทียมสำรวจระยะไกลถูกปล่อยเมื่อเวลา 12:02 น. (เวลาท้องถิ่นปักกิ่ง) ด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้

อนึ่ง ภารกิจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 466 ของจรวดขนส่งตระกูลลองมาร์ช 

ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)
ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)
ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)
ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)
ดาวเทียมสำรวจระยะไกลดวงใหม่ถูกขนส่งสู่อวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมภาคพื้นจิ่วเฉวียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ (ภาพโดย หวาง เจียงปั๋ว/ซินหัว)