จีนเริ่มนโยบายสร้างความยั่งยืนในการผลิตถั่วเหลือง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023

ตามการรายงานของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จีนเริ่มร่างมาตรการทางนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตถั่วเหลืองในปีนี้

นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในการผลิตถั่วเหลืองซึ่งถูกเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งภายใต้การประสานงานของกลุ่มผู้นำคณะทำงานด้านกิจการชนบทส่วนกลาง

จีนจะปรับปรุงนโยบายการชดเชยที่เหมาะสมให้แก่ผู้ผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง โดยการเพิ่มปริมาณจำนวนชดเชยมวลรวมอย่างเป็นขั้นตอน และจะพยายามเพิ่มการสนับสนุนทางด้านสินเชื่อ ให้คำแนะนำทางเทคนิคที่สร้างประสิทธิภาพดีขึ้น และยกระดับการจัดซื้อและจัดเก็บถั่วเหลือง รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ

จีนให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการปลูกถั่วเหลืองและพืชน้ำมัน และเพิ่มกำลังการผลิต โดยระบุใน “เอกสารกลาง ฉบับที่ 1” ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญระบุถึงลำดับความสำคัญของนโยบายการทำงานด้านการเกษตรและกิจการชนบทของประเทศ