ทิวทัศน์หมู่บ้านฮากกาโบราณหลังฝนพรำในฤดูใบไม้ผลิ

(People's Daily Online)วันจันทร์ 10 เมษายน 2023
ทิวทัศน์หมู่บ้านฮากกาโบราณหลังฝนพรำในฤดูใบไม้ผลิ
หมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)

หมู่บ้านเผยเถียนในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของชาวฮากกาในสมัยโบราณไว้เป็นอย่างดี ท่ามกลางหมอกและความงามอันเงียบสงบหลังจากฝนที่เพิ่งตกในฤดูใบไม้ผลิ

หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ในเมืองซวนเหอ อำเภอเหลียนเฉิง เมืองหลงเหยียน มณฑลฝูเจี้ยน มีพื้นที่ 70,000 ตารางเมตรของที่อยู่อาศัยทั่วไปของชาวฮากกา ซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1814-1911)

ชาวฮากกาเป็นกลุ่มชาวจีนทางตอนเหนือที่อพยพไปยังจีนตอนใต้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จินตะวันออก (พ.ศ. 860-963) และยังคงรักษาวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านเผยเถียนได้นำมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นมาใช้เพื่อรักษาลักษณะดั้งเดิมของบ้านโบราณ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องและตกแต่งซ่อมแซมบ้านเหล่านี้ใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น

หมู่บ้านได้สร้างสถานที่แสดงนิทรรศการจำนวนมากเพื่อจัดแสดงเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของเด็กฮากกา เครื่องมือที่ใช้ในการทำนา ประวัติการผลิตธัญพืช และประเพณีของครอบครัวแก่ผู้เข้าชม รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ ของชีวิตชาวฮากกาในท้องถิ่น

ความพยายามเหล่านี้ทำให้หมู่บ้านโบราณได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและนำโอกาสทางธุรกิจมาสู่คนในท้องถิ่น

ตรอกซอย 2 แห่งในหมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)
หลังคาบ้านในหมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)
ชาวบ้านเดินบนถนนพื้นหินในหมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอาคารโบราณในหมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)
ชาวบ้านร่วมรับประทานในงานเลี้ยงที่หมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)
เด็กหญิงเดินในซอยที่หมู่บ้านเผยเถียน หมู่บ้านโบราณในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ยังคงอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวฮากกาไว้เป็นอย่างดี (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/หลิน เสี่ยวลี่)