ผู้โดยสารทางอากาศฟื้นตัวครั้งใหญ่

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 20 เมษายน 2023


เครื่องบินของแอร์ไชน่า ออกจากสนามบินนานาชาติเป่ยจิงต้าซิง (ภาพโดย โส่ว หง/chinadaily.com.cn)

สำนักงานการบินพลเรือนของจีนระบุเมื่อวันอังคารว่า ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก โดยจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศสูงถึงประมาณร้อยละ 90 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายหลี่ หยง รองผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยการบิน ฝ่ายบริหารกล่าวว่าคาดว่าการบินพลเรือนจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสแรก มีการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศ 129 ล้านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.9 เเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ 126 ล้านคนเป็นการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และร้อยละ 88.6 เมื่อเทียบกับการเดินทางในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศมีทั้งหมด 2.24 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 717 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของไตรมาสแรกของปี 2562 นอกจากนี้ ตามรายงานของฝ่ายบริหาร ไตรมาสแรกของปีนี้ เที่ยวบินขาเข้าจากประเทศโดยรอบก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 5 ประเทศที่มีจำนวนเที่ยวบินไปจีนสูงสุด ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายสู่ ฉิง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศได้เปิดให้บริการไปยัง 59 ประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของระดับก่อนการแพร่ระบาด โดยตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม เมื่อฝ่ายบริหารเริ่มรับคำขอของสายการบินจีนและต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการและเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ จำนวนเที่ยวบินดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้เที่ยวบินไป-กลับของผู้โดยสารระหว่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนถึง 2,242 คน หรือประมาณร้อยละ 29 ของระดับก่อนการแพร่ระบาด ในจำนวนนี้ สายการบินของจีนให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ 1,379.5 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของเที่ยวบินทั้งหมด ขณะที่สายการบินต่างประเทศรวม 862.5 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 38.5

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะดำเนินการอนุมัติให้สายการบินในประเทศและต่างประเทศเพิ่มและเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกครั้งอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยในการแก้ไขปัญหาและปัญหาที่สายการบินพบเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับมาเปดให้บริการใหม่ของเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารกล่าวเผยว่า ขณะเดียวกันในไตรมาสแรก ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศก็มีความผันผวน ภายในประเทศมีการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวน 925,000 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคิดเป็นร้อยละ 81.2 ของสินค้าที่จัดส่งในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ส่วนต่างประเทศ มีการขนส่งสินค้า 570,000 ตัน ลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2562

ขณะที่ตลาดสายการบินฟื้นตัว ฝ่ายบริหารกล่าวว่าจะยกระดับธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลสายการบินเพื่อลดการยกเลิกและความล่าช้าของเที่ยวบิน สายการบินควรขายเที่ยวบินล่วงหน้าในจำนวนที่สมเหตุสมผลและจัดแผนการบินอย่างเหมาะสม พร้อมเสริมว่ากว่าร้อยละ 80 ของเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศควรให้บริการได้ตามปกติในปีนี้