ดู “สวรรค์ของสัตว์ป่า” ที่ทิเบตของจีน

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 23 เมษายน 2023
ดู “สวรรค์ของสัตว์ป่า” ที่ทิเบตของจีน
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นลาป่าทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถังได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์ของสัตว์ป่า" เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 10 สายพันธุ์ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนระดับหนึ่ง และ 21 สายพันธุ์เป็นสัตว์ป่าสงวนระดับสอง

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/กวน หมิงฮุ่ย)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นจามรีป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเฉียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นเนือทรายทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เกซัง พัลเจอร์)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบตตะวั ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นละมั่งทิเบตในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถัง ทางเหนือของเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว/เจียง ฟาน)