ประมวลภาพ: Datang Everbright City สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ทางตะวันตกของจีน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2023
ประมวลภาพ: Datang Everbright City สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ทางตะวันตกของจีน
นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (ซินหัว/หลิว เสี่ยว)

นครซีอานเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,100 ปี เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของนักรบดินเผาที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน (221-207 ปีก่อนคริสตกาล)และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโฃก

ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ (Datang Everbright City) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของซีอาน มีถนนใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะของราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) มีความยาวจากเหนือจรดใต้ รวม 2,100 เมตร และกว้างจากตะวันออกถึงตะวันตก 500 เมตร

นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นขบวนพาเหรดที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นการแต่งกายแบบดั้งเดิมที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นขบวนพาเหรดที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
นักท่องเที่ยวเที่ยวชมพื้นที่ที่จัดไว้อย่างสวยงามบริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นการโชว์เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นขบวนพาเหรดที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ เมืองซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนของต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นขบวนพาเหรดที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมพื้นที่ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามของต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
นักท่องเที่ยวชมการแสดงที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวกำลังชมการแสดงโคมไฟที่ต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมการตกแต่งสถานที่ที่สวยงามของต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว/โซว จิ้งอี้)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนของต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นการโชว์เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่บริเวณต้าถัง เอเวอร์ไบรท์ ซิตี้ ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว/หลิว เซียว)