ทิวทัศน์ของสถานที่สำคัญในนครซีอานที่ได้รับการยกย่อง

(People's Daily Online)วันพุธ 17 พฤษภาคม 2023
ทิวทัศน์ของสถานที่สำคัญในนครซีอานที่ได้รับการยกย่อง
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 วิวกลางคืนของเจดีย์ฉางอาน ที่เขตนิเวศวิทยา Chanba ในซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)

ในฐานะเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน นครซีอานมีประวัติศาสตร์กว่า 3,100 ปี เคยทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน โดยในราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) นครซีอานเป็นนครที่รู้จักกันในชื่อ “ฉางอาน”

ซีอานเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมโบราณ ในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (202 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 25) จาง เชียน(Zhang Qian) กับทูตของเขา ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ออกสำรวจ โดยออกเดินทางจากซีอานไปยังภูมิภาคตะวันตกผ่านเอเชียกลาง ในเวลาต่อมา เส้นทางบุกเบิกของจางกลายเป็นเส้นทางสายไหมที่เรารู้จักกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่เฟื่องฟูระหว่างจีนและเอเชียกลาง

นครซีอานอุดมไปด้วยทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น หุ่นทหารปั้นดินเผาสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ หอระฆังและหอกลองแห่งเมืองซีอาน กำแพงเมืองซีอานและอีกมากมาย

ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 วิวกลางคืนของศูนย์กีฬาโอลิมปิกในซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทิวทัศน์ของอุทยานต้าถังฝูหรงในซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 นักท่องเที่ยวเดินผ่านประตู Yongning ของกำแพงเมืองโบราณในซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 มุมมองวิวกลางคืนของเขตพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูงนครซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ทิวทัศน์ของเขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area) ในซีอาน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)