กต.จีนระบุ การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางจะดำเนินฉันทมติระหว่าง 2 ฝ่ายในเรื่องร่วมสร้างสรรค์ “1 แถบ 1 เส้นทาง” อย่างมีคุณภาพ

(CRI)วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2023

ในที่ประชุมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศจีนจัดขึ้นเป็นประจำที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวาง เหวินปิน โฆษก กต.จีนกล่าวถึงการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางซึ่งกำลังจัดขื้นว่า การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางจะดำเนินฉันทมติระหว่าง 2 ฝ่ายในเรื่องร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพ

โฆษก กต.จีน ย้ำว่า เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวปาฐกถาที่คาซักสถาน โดยเสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการร่วมสร้างสรรค์ “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” เป็นครั้งแรก ภูมิภาคเอเชียกลางจึงกลายเป็นแหล่งเริ่มต้นแห่งการนำเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”เป็นต้นแบบแห่งการเชื่อมต่อกัน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปธน.สี จิ้นผิงได้รักษาการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดกับประมุขของ 5 ประเทศเอเชียกลาง และลงมือวาดเขียนพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่สำหรับให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูงด้วยตนเอง พร้อมบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับการผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ให้เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5 ประเทศเอเชียกลางด้วย แสดงบทบาทนำรองเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ระหว่าง จีน-ประเทศเอเชียกลาง

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนกับประเทศเอเชียกลางร่วมกันเดินหน้าโครงการใหญ่ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนของประเทศในภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น ศูนย์ความร่วมมือเขตชายแดนโฮเออร์โกซจีน-คาซักสถานกับฐานความร่วมมือด้านโลจิสติกส์เมืองเหลียนหยุนก่างจีน-คาซักสถานสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น เปิดบานประตูขนาดใหญ่ของบรรดาประเทศเอเชียกลางที่มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

ปี ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศเอเชียกลางทะลุ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ปูรากฐานที่แม่นยำสำหรับให้จีนกับประเทศเอเชียกลางยืนหยัดการเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองกับเพื่อนบ้านฉันมิตร ร่วมทุกข์ร่วมสุข และเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพื่อได้รับผลประโยชน์ด้วยกัน