ศูนย์เทคโนโลยี AI ระดับภูมิภาคช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

(People's Daily Online)วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2023


ภาพจาก CFP

“จีนจะเพิ่มความพยายามในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งในด้านการวิจัยทางทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​เพื่อสร้างกลุ่มศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI ระดับภูมิภาคสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (18 พ.ค.)

“จีนตระหนักว่า AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน จีนได้เริ่มดำเนินการแผนพัฒนา AI และสนับสนุนการจัดตั้งเขตบุกเบิกสำหรับการพัฒนานวัตกรรม AI รุ่นใหม่ระดับชาติจำนวน 18 แห่ง และสร้างแพลตฟอร์มจำนวน 32 แห่งทั่วประเทศ” นายหวาง จื้อกัง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าว

“จีนยังมีการตอบรับปัญหาเสี่ยงและความท้าทายอย่างกระตือรือร้น เช่น ธรรมาภิบาลของ AI ซึ่งเทคโนโลยีใหม่อาจนำมาซึ่งปัญหา” นายหวางกล่าวในพิธีเปิดเวทีนวัตกรรมระดับโลกที่นครเทียนจิน

เขายังเรียกร้องให้มีความร่วมมืออย่างลึกซึ้งขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและวิศวกรระดับโลกในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี แอปพลิเคชันและธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI ระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ในประเทศจีนได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญ

ในปี 2565 จีนมีจำนวนคำขอรับสิทธิบัตร AI มากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นจำนวนเอกสารทางวิชาการและการอ้างอิงที่ตีพิมพ์มากที่สุดในโลก และจีนยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดทั่วโลก ขนาดของภาคอุตสาหกรรมส่วนหลักใน AI มูลค่าเกิน 5 แสนล้านหยวน (หรือประมาณ 2.50 ล้านล้านบาท) โดยมีบริษัทตัวแทนมากกว่า 4,200 แห่งคิดเป็นประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั้งหมดในโลก

นายฮว๋าย จิ้นเผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ความพยายามได้เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ AI กับการศึกษา โดยการสร้างแพลตฟอร์มบริการสาธารณะด้านการศึกษาอัจฉริยะระดับชาติที่มีบทเรียนมากกว่า 7,100 บทเรียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมงาน และประมาณ 27,000 บทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ ปัจจุบัน แพลตฟอร์มมีผู้ชมมากกว่า 25.1 พันล้านครั้ง จากกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค

นายเฉิน หมิ่นเอ๋อร์ เลขาธิการพรรคเทศบาลนครเทียนจินกล่าวว่า “จะมีความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมการใช้ AI ในการบริหารงานของเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเมืองอัจฉริยะ”

“เราจะส่งเสริมการพัฒนา AI ที่มีคุณภาพสูง เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัก เช่น ความฉลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมองและส่วนต่อของสมองกับคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการบูรณาการ AI เชิงลึกกับอุตสาหกรรม และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และพัฒนาพลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะอย่างจริงจัง” นายเฉินกล่าว

“นอกจากนี้ เทียนจินจะใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิรูปคุณภาพสูงและการเปิดประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปในภาคการเงิน ภาษี และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชั้นหนึ่ง มุ่งเน้นตลาด ถูกกฎหมาย และเป็นสากล” นายเฉินกล่าวเสริม

ในระหว่างพิธีเปิด นายโจว หงอี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 360 Security Group ได้สาธิตวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการจัดการเมือง โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ 2 รายการที่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทียนจิน และสร้างรูปของ แผนผังแต่ละเขตในอนาคต