สี จิ้นผิงตอบจดหมายให้กำลังใจอาสาสมัครทำหน้าที่คัดแยกขยะประจำถนนเจียซิงลู่ เขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้

(CRI)วันพุธ 24 พฤษภาคม 2023

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนตอบจดหมายกับอาสาสมัครทำหน้าที่คัดแยกขยะประจำถนนเจียซิงลู่ เขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ ฝากความหวังด้วยความจริงใจให้กับผู้ทำงานคัดแยกขยะ

สี จิ้นผิง กล่าวในสารว่า เมื่อเห็นจดหมาย ข้าพเจ้าหวนรำลึกถึงภาพเมื่อ 5 ปีก่อนที่แลกเปลี่ยนงานด้านคัดแยกขยะกับทุกคน แรงงานของท่านทั้งหลายคือน้ำใจด้านงานสาธารณประโยชน์ ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับทราบการเผยแพร่และผลักดันหลายปีมานี้ การคัดแยกขยะประสบผลสำเร็จในท้องที่ของท่าน มีอารยธรรมมากขึ้น สภาพแวดล้อมของชุมชนสวยงามยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดี

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า การคัดแยกขยะกับการใช้ทรัพยากรเป็นโครงการที่มีระบบ ต้องการทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินนโยบายอย่างตรงจุด ทำงานอย่างบากบั่นต่อเนื่อง ต้องการความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น หวังว่าพวกท่านจะแสดงบทบาทอาสาสมัครในการบริหารขั้นพื้นฐาน มีความตั้งใจจริง ให้ชาวบ้านมีวัฒนธรรมคัดแยกขยะ ผลักดันให้เป็นวิถีคาร์บอนต่ำ รักษาระบบนิเวศ มีอารยธรรมมากขึ้น

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสนใจกับการคัดแยกขยะกับการใช้ทรัพยากร มีคำชี้แนะสำคัญมาหลายครั้ง หลายปีมานี้ จีนได้ผลักดันงานคัดแยกขยะจริงจังอย่างต่อเนื่อง 297 เมืองได้ดำเนินการคัดแยกขยะ ครอบคลุมคอนโดมิเนียมของชาวบ้านถึงร้อยละ 82.5

อาสาสมัครทำหน้าที่คัดแยกขยะประจำถนนเจียซิงลู่ เขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้เขียนจดหมายแด่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน รายงานผลสำเร็จด้านการคัดแยกขยะท้องถิ่น แสดงความมุ่งมั่นในการทำอุทิศตนเพื่อผลักดันการคัดแยกขยะให้มีความคืบหน้า