ทิวทัศน์ซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อในทิเบต

(People's Daily Online)วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2023
ทิวทัศน์ซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อในทิเบต
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)

อาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ถูกสันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 และถูกทิ้งร้างเมื่อปลายศตวรรษที่ 17  โดยปัจจุบันเหลือแต่โครงสร้างโคลนและหิน ซึ่งเป็นที่กำบังวัตถุทางโบราณคดีและจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ

ซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ จัดเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์กลุ่มแรกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับประเทศของจีน โดยปัจจุบันซากปราสาทของอาณาจักรตั้งอยู่บนภูเขาริมแม่น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 180,000 ตารางเมตร

ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)
ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณกู่เก๋อ ที่อำเภอจ๋าต๋า แคว้นอาหลี่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)