“เมืองหยางโจว” ส่วนผสมของวัฒนธรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

(People's Daily Online)วันพุธ 21 มิถุนายน 2023


ทัศนียภาพยามค่ำคืนที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 (ซินหัว/หยาง เหล่ย)

แกรนด์คาแนลของจีน หรือ คลองใหญ่ต้า-ยวิ่น-เหอ เชื่อมทางน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2557 หยางโจว เมืองแห่งทัศนียภาพที่มีแกรนด์คาแนลไหลผ่าน มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวริมคลอง เช่น สเลนเดอร์ เวสต์ เลค (Slender West Lake) และจุดชมวิวคลองซานวาน (Sanwan)

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองแห่งนี้มีการปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทำให้ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณ รวมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยของประชาชนและบรรยากาศทางวัฒนธรรม หยางโจวยังมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีส่วนผสมของวัฒนธรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เนื่องด้วยมีวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายของการสร้างจีนทันสมัย หยางโจวจึงสร้างเมืองที่โดดเด่นทางนวัตกรรมเทคโนโลยี เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเมืองที่น่าอยู่อาศัย


Slender West Lake ที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีนภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2566
(ซินหัว/จี้ ชุนเผิง)

นักท่องเที่ยวล่องเรือใน Slender West Lake ที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ภาพถ่าย
เมื่อวันที่15 มิ.ย. 2566 (ซินหัว/จี้ ชุนเผิง)

บ้านเรือนที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566
(ซินหัว/จี้ ชุนเผิง)

ร้านหนังสือในเมืองหยางโจวยามค่ำคืน มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2566
(ซินหัว/หยาง เหล่ย)