ทุ่งลาเวนเดอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูปลาเวนเดอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

(People's Daily Online)วันพุธ 19 กรกฎาคม 2023


นักท่องเที่ยวคนหนึ่งโพสท่าถ่ายรูปในทุ่งลาเวนเดอร์ของหมู่บ้านซื่อกง ตำบลฮั่วเชิง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมู่บ้านซื่อกง ปลูกลาเวนเดอร์ไปแล้ว 12,000 โหม่ว (ประมาณ 800 เฮกตาร์)
พื้นที่การปลูกดอกลาเวนเดอร์ที่นี่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูป
ดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2565 รายได้ต่อหัวของประชากรในหมู่บ้านซื่อกงสูงถึง 22,000 หยวน
(ประมาณ 104,000 บาท) (ซินหัว/จ้าว เกอ)
นักท่องเที่ยวคนหนึ่งโพสท่าถ่ายรูปในทุ่งลาเวนเดอร์ของหมู่บ้านซื่อกง ตำบลฮั่วเชิง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมู่บ้านซื่อกง ปลูกลาเวนเดอร์ไปแล้ว 12,000 โหม่ว (ประมาณ 800 เฮกตาร์)
พื้นที่การปลูกดอกลาเวนเดอร์ที่นี่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูป
ดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2565 รายได้ต่อหัวของประชากรในหมู่บ้านซื่อกงสูงถึง 22,000 หยวน
(ประมาณ 104,000 บาท) (ซินหัว/จ้าว เกอ)
นักท่องเที่ยวคนหนึ่งโพสท่าถ่ายรูปในทุ่งลาเวนเดอร์ของหมู่บ้านซื่อกง ตำบลฮั่วเชิง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมู่บ้านซื่อกง ปลูกลาเวนเดอร์ไปแล้ว 12,000 โหม่ว (ประมาณ 800 เฮกตาร์)
พื้นที่การปลูกดอกลาเวนเดอร์ที่นี่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูป
ดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2565 รายได้ต่อหัวของประชากรในหมู่บ้านซื่อกงสูงถึง 22,000 หยวน
(ประมาณ 104,000 บาท) (ซินหัว/จ้าว เกอ)
นักท่องเที่ยวขี่ม้าในทุ่งลาเวนเดอร์ของหมู่บ้านซื่อกง ตำบลฮั่วเชิง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมู่บ้านซื่อกง ปลูกลาเวนเดอร์ไปแล้ว 12,000 โหม่ว (ประมาณ 800 เฮกตาร์)
พื้นที่ปลูกดอกลาเวนเดอร์ที่นี่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูป
ดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2565 รายได้ต่อหัวของประชากรในหมู่บ้านซื่อกงสูงถึง 22,000 หยวน
(ประมาณ 104,000 บาท) (ซินหัว/ห่าว จ้าว)
นักท่องเที่ยวคนหนึ่งโพสท่าถ่ายรูปในทุ่งลาเวนเดอร์ของหมู่บ้านซื่อกง ตำบลฮั่วเชิง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมู่บ้านซื่อกง ปลูกลาเวนเดอร์ไปแล้ว 12,000 โหม่ว (ประมาณ 800 เฮกตาร์)
พื้นที่การปลูกดอกลาเวนเดอร์ที่นี่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแปรรูป
ดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2565 รายได้ต่อหัวของประชากรในหมู่บ้านซื่อกงสูงถึง 22,000 หยวน
(ประมาณ 104,000 บาท) (ซินหัว/จ้าว เกอ)