เมืองโบราณเฉียนโจว ขุมทรัพย์สำหรับนักท่องเที่ยว

(People's Daily Online)วันอังคาร 25 กรกฎาคม 2023


ภาพถ่ายทางอากาศ เมืองโบราณเฉียนโจว ในเมืองจี๋โส่ว แคว้นปกครองตนเองเซียงซี ชนชาติถู่เจีย
และชนชาติม้ง มณฑลหูหนาน (CFP)

เมืองโบราณเฉียนโจว (Qianzhou Ancient Town) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหว่านหรงในเมืองจี๋โส่ว แคว้นปกครองตนเองเซียงซี ชนชาติถู่เจีย และชนชาติม้ง มณฑลหูหนาน เมืองโบราณแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาสำรวจถนนแห่งประวัติศาสตร์และซึมซับกลิ่นอายเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองแห่งนี้เป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงมานับกว่าศตวรรษ กระนั้น ความรุ่งเรืองจากในอดีตก็ยังคงให้เห็นอยู่ ด้วยการมีท่าเรือเชิงพาณิชย์และศูนย์การขนส่งที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ ดึงดูดพ่อค้าจากทั่วโลกเดินทางมาทำธุรกิจที่นี่ ต่อมาในช่วงราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์แห่งการเมือง เศรษฐกิจ การทหารและวัฒนธรรม

แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่วุ่นวาย ช่วยอัดฉีดการพัฒนาให้กับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบของเมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นดั่งสวรรค์ที่ห่างไกลจากความยุ่งเหยิงของตัวเมือง ด้วยน้ำมรกตที่ไหลรอบเมืองนักท่องเที่ยวสามารถเดินท่องไปตามแผ่นหินโบราณ ชื่นชมอาคารบ้านเรือนโบราณ มีความสุขกับชีวิตสโลว์ไลฟ์

วัดขงจื๊อเฉียนโจวตั้งอยู่ในเมืองโบราณเฉียนโจวเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดแห่งนี้ สูง 20 เมตร ขนาดสองชั้น ก่อสร้างจากไม้และอิฐ ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตร.ม. ตั้งแต่เพดานโค้งถึงเสาที่มีลวดลายการตกแต่งสวยงามและละเอียดอ่อน การออกแบบของวัดสื่อให้เห็นสไตล์ทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

นอกจากอาคารเก่าอื่น ๆ และซากปรักหักพังที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามในเมืองโบราณแห่งนี้ ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งคือ วัดเทพเจ้าประจำหมู่บ้านเฉียนโจว (Town God's Temple of Qianzhou) เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมักจะมาสวดมนต์ รวมทั้ง เป็นที่แสดงกิจกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน การเดินบนไม้ค้ำถ่อ การร้องเพลงและเต้นรำ

เมืองโบราณแห่งนี้เป็นบ้านของมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและม้ง ช่างฝีมือท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ซับซ้อนด้วยฝีมือและศิลปะ ตั้งแต่หน้ากากไม้แกะสลัก งานตัดกระดาษ งานปัก ไปจนถึงภาพวาด มีเซอร์ไพรส์มากมายรอให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบ