เมืองจี๋หลินจัดงานประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่ประเทศเมียนมา

(People's Daily Online)วันพุธ 26 กรกฎาคม 2023


นายหู ปิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลจี๋หลิน และนายหลิน เหวินเหมิ่ง
ประธานหอการค้าเมียนมา-จีน แลกเปลี่ยนของขวัญสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งกันและกัน
(พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หลี ปิ่งซิน)

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายหู ปิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน นำคณะผู้แทนเดินทางไปยังที่ประเทศเมียนมาเพื่อจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในหัวข้อ “การสร้างช่องทางใหม่และแสวงหาการพัฒนาใหม่ร่วมกัน”

โดยงานประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเมียนมา-จีน เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มีบุคลากร 50 คนจากแวดวงธุรกิจจีนและเมียนมา รวมทั้งแวดวงชาวจีนโพ้นทะเลเข้าร่วมงาน

นายหู ปินกล่าวในงานว่า “ภายใต้สถานการณ์อันใหม่นี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-เมียนมาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นความคาดหวังร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ”

เมืองจี๋หลินมีข้อได้เปรียบด้านโลหะวิทยา อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตรถยนต์ ฯลฯ และมีส่วนส่งเสริมโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของเมียนมาอย่างมาก เมืองจี๋หลินยินดีทำงานร่วมกับเมียนมาเพื่อสร้างชุมชนจีน-เมียนมาที่มีอนาคตร่วมกัน จับมือร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่ความร่วมมือระดับลึกที่กว้างและสูงขึ้น

นายหลิน เหวินเหมิ่ง ประธานหอการค้าเมียนมา-จีน แนะนำว่า การมีส่วนร่วมของนักธุรกิจชาวจีนในเมียนมาช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ และแสดงความยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับเมืองจี๋หลิน

หลังการประชุม สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งเมืองจี๋หลิน และสมาคมการท่องเที่ยวเมียนมาได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านความสัมพันธ์เมืองว่าด้วย “การเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน”


นายหู ปิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลจี๋หลิน นำคณะผู้แทนแลกเปลี่ยน
และถ่ายภาพร่วมกับบุคคลท้องถิ่นในเมืองเจ้าผิวก์ (Kyaukphyu) ประเทศเมียนมา
(พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หลี ปิ่งซิน)