อัลบั้มภาพ: สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าตาม “เส้นแกนกลางปักกิ่ง”

(People's Daily Online)วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2023

เส้นแกนกลางของปักกิ่ง (The Central Axis of Beijing) หรือ “จงโจ๋วเซี่ยน” ของกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) มีความยาว 7.8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากหอกลองและหอระฆังที่อยู่ทางตอนเหนือ สู่ประตูเมืองหย่งติ้ง ทางตอนใต้ของเมือง


ประชาชนเยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2566 (ซินหัว/เหริน เฉา)

ป้อมปราการของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ซินหัว/หลี่ ซิน)

ประตูหย่งติ้ง (Yongding) ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หลี่ เหอ)

หอฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)  ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 (ซินหัว/มู่ เหวินชุน)

เซียนหนงถาน แท่นบูชาเทพแห่งการเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 (ซินหัว/เฉิน จ้งเหา)

ผู้คนเยี่ยมชมถนนคนเดินเฉียนเหมิน ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จู หวนจง)

ภาพหอกลอง ถ่ายจากสวนจิ่งซาน ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566 (ซินหัว/หลี่ ซิน)

ประตูเจิ้งหยาง ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หลัว เสี่ยวกวง)