นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม “ม่ายจีซาน” ถ้ำหินแกะสลักในกานซู่

(People's Daily Online)วันอังคาร 01 สิงหาคม 2023
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม “ม่ายจีซาน” ถ้ำหินแกะสลักในกานซู่
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)

ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน”  (Maijishan Grottoes)  ตั้งอยู่ในหมู่ถ้ำน้อยใหญ่ของยอดเขาโดดเดี่ยวบนเส้นทางสายไหมโบราณในเมืองเทียนสุ่ย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 1,600 ปี

ทั้งนี้ มีการเปิดเส้นทางชมวิวชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม ในช่วงฤดูการเดิงทางเที่ยวหน้าร้อน

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่ถ้ำหินแกะสลัก “ม่ายจีซาน” ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เค่อเหริน)