ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าในมณฑลยูนนาน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2023
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าในมณฑลยูนนาน
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าเทือกเขาอูหลงป้า เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ภาพ/จ้าว ชิงหลิง)

ใต้ท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ปรากฏภาพที่งดงามเมื่อกังหันหมุนไปตามลม วัวและแกะเล็มหญ้าบนทุ่งหญ้าที่ทุ่งหญ้าเทือกเขาอูหลงป้า เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทุ่งหญ้าบนเทือกเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “แชงกรีลาน้อย” มณฑลยูนนาน ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนและมีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดจนพืชและสัตว์นานาชนิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุด

ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าเทือกเขาอูหลงป้า เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ภาพ/จ้าว ชิงหลิง)
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าเทือกเขาอูหลงป้า เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ภาพ/จ้าว ชิงหลิง)
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าเทือกเขาอูหลงป้า เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ภาพ/จ้าว ชิงหลิง)