คิวบาต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

(People's Daily Online)วันพุธ 16 สิงหาคม 2023

นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่เดินทางเยือนคิวบาหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เดินทางถึงกรุงฮาวานา เมืองหลวงของคิวบาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกของคิวบาแล้ว กลุ่มทัวร์จะเดินทางไปที่รีสอร์ทต่าง ๆ เช่น บาราเดโร และเกาะซานตามาเรีย เพื่อสัมผัสถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคิวบา และท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินบนชายหาด

หั่ว เหยาเฟย ชาวจีนที่ได้รับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวคิวบา กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า “คิวบามีดนตรี การเต้นรำ ยาสูบ และเหล้ารัมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชาวจีนจำนวนมากจึงถือว่าคิวบาเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมาก”

เอลิซาเบธ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของสถานทูตคิวบาประจำประเทศจีนซึ่งเดินทางมาพร้อมกับคณะทัวร์จีน กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า “คิวบาได้ยกระดับการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่วัยรุ่นจีนชื่นชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน”

ตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวคิวบาระบุว่า ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปเยือนคิวบาเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 23 ต่อปี