นักท่องเที่ยวสวม “ชุดอวกาศ” ดื่มด่ำกับภูมิทัศน์แบบนอกโลกในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2023

นักท่องเที่ยวสวม “ชุดอวกาศ” ดื่มด่ำกับภูมิทัศน์แบบนอกโลกที่กลุ่มภูเขาไฟอูหลันฮาต๋า เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2566


นักท่องเที่ยวถ่ายรูปใน “ชุดอวกาศ” ที่กลุ่มภูเขาไฟอูหลันฮาต๋าในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอน
เหนือของจีน (Chinanews.com/หลิว เหวินหัว)

นักท่องเที่ยวสวม “ชุดอวกาศ” โพสต์ท่าถ่ายรูปที่กลุ่มภูเขาไฟอูหลันฮาต๋าในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
ทางตอนเหนือของจีน (Chinanews.com/หลิว เหวินหัว)

เด็กสวม “ชุดอวกาศ” ที่กลุ่มภูเขาไฟอูหลันฮาต๋าในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน
(Chinanews.com/หลิว เหวินหัว)

คู่รักสวม “ชุดอวกาศ” โพสต์ท่าถ่ายรูปที่กลุ่มภูเขาไฟอูหลันฮาต๋าในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอน
เหนือของจีน (Chinanews.com/หลิว เหวินหัว)