ตูนิเซียใช้นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

(People's Daily Online)วันอังคาร 10 ตุลาคม 2023

รัฐบาลตูนิเซียตัดสินใจใช้นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน สถานทูตจีนประจำตูนิเซียประกาศผ่านเว็บไซต์ของสถานทูต เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ว่า ตามกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลตูนิเซีย นโยบายฟรีวีซ่าจะใช้กับบุคคลหรือกลุ่มชาวจีนที่เดินทางจากจีนหรือต่างประเทศไปตูนิเซียโดยนักท่องเที่ยวจีนจะต้องแสดงเอกสารการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินก่อนเข้าประเทศ

ตั้งแต่ปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของตูนิเซียฟื้นตัว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวตูนิเซียระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าตลาดจีนมีศักยภาพที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของตูนิเซีย โดยหวังว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจีนมายังตูนิเซียได้มากขึ้น การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของตูนิเซีย โดยมีส่วนสำคัญต่อรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสร้างโอกาสการจ้างงานมากมายภายในประเทศ