ทะเลสาบเอบินูร์ในซินเจียงเป็นแหล่งรวมฝูงนกอพยพ

(People's Daily Online)วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2023
ทะเลสาบเอบินูร์ในซินเจียงเป็นแหล่งรวมฝูงนกอพยพ
ฝูงนกกระเรียนสีเทาหาอาหารในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบ Ebinur ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)

ทะเลสาบเอบินูร์เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในซินเจียงและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลากหลายชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550

ฝูงนกกระเรียนสีเทาหาอาหารในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบ Ebinur ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)
ฝูงนกกระเรียนสีเทาหาอาหารในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบ Ebinur ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)
ฝูงนกกระเรียนสีเทาหาอาหารในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบ Ebinur ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)
ฝูงนกกระเรียนสีเทาหาอาหารในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบ Ebinur ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)