ทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วงอันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียในซินเจียง

(People's Daily Online)วันอังคาร 24 ตุลาคม 2023
ทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วงอันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียในซินเจียง
ทิวทัศน์อันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียซึ่งพื้นผิวโลกโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดง ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย เทา เว่ยหมิง)

ธรณีสัณฐานตันเสียอันมีสีสัน ซึ่งเป็นเปลือกโลกที่เป็นหินทรายสีแดง ในแคว้นปกครองตนเองชางจี๋ กลุ่มชาติพันธุ์หุย เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีลักษณะคล้ายกับภาพวาดม้วนกระดาษอันงดงามหลังฝนตกเมื่อไม่นานมานี้ สร้างความแตกต่างอันน่ารื่นรมย์กับภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะที่อยู่ไกลออกไป

เนื่องจากอิทธิพลของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในธรณีสัณฐานตันเสีย สถานที่เดียวกันจึงมีทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน โดยสีของธรณีสัณฐานเปลี่ยนแปลงและปรากฏภาพที่ดูมีชีวิตชีวาที่สุดในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ทิวทัศน์อันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียซึ่งพื้นผิวโลกโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดง ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย เทา เว่ยหมิง)
ทิวทัศน์อันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียซึ่งพื้นผิวโลกโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดง ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย เทา เว่ยหมิง)
ทิวทัศน์อันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียซึ่งพื้นผิวโลกโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดง ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย เทา เว่ยหมิง)
ทิวทัศน์อันงดงามของธรณีสัณฐานตันเสียซึ่งพื้นผิวโลกโดดเด่นด้วยหินทรายสีแดง ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย เทา เว่ยหมิง)