UNWTO ประกาศ 4 หมู่บ้านจีนเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด”

(People's Daily Online)วันพุธ 25 ตุลาคม 2023


ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หมู่บ้านเซี่ยเจียงในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออก
ของจีน (ซินหัว/เวิง ซินหยาง)

ในการประกาศจากการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ครั้งที่ 25 ที่เมืองซามาร์กันด์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น หมู่บ้าน 4 แห่งในจีนได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด” ประจำปี 2566 ได้แก่ หมู่บ้านหวงหลิ่งในมณฑลเจียงซี หมู่บ้านเซี่ยเจียงในมณฑลเจ้อเจียง หมู่บ้านจาก่าน่าในมณฑลกานซู่ และหมู่บ้านจูเจียวันในมณฑลส่านซี

อนึ่ง จีนมีหมู่บ้านทั้งหมด 8 แห่งในรายการดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

UNWTO ได้เริ่มคัดเลือก “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด” ในปี 2564 และในปีนี้มี 63 ประเทศที่ส่งเข้าประกวด รวมจำนวน 258 แห่ง ซึ่งมีหมู่บ้านจำนวน 54 แห่งจาก 32 ประเทศได้รับคัดเลือก