ดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญบานสะพรั่งที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

(People's Daily Online)วันอังคาร 31 ตุลาคม 2023
ดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญบานสะพรั่งที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ผีเสื้อตอมดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญบนสะพานลอที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)

ดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญบานสะพรั่งอย่างสวยงามบนสะพานลอยในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบริเวณโดยรอบ

กิ่งก้านเฟื่องฟ้าที่พริ้วไหวดูคล้ายน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้น ทำให้เกิดฉากที่สวยงามโรแมนติกและดึงดูดสายตาผู้ที่สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยว

ดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเมือง (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)
กิ่งก้านของเฟื่องฟ้าพลิ้วไหวตามสายลม คล้ายน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้น (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)
ผีเสื้อตอมดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญบนสะพานลอยในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)
ผีเสื้อตอมดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญ (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)
ผู้สัญจรผ่านไปมาถ่าภาพดอกเฟื่องฟ้าสีแชมเปญ (เฉิน โป/พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์)