จีนยกเลิกข้อกำหนดการสำแดงสุขภาพสำหรับนักเดินทางข้ามพรมแดน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 03 พฤศจิกายน 2023

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่กรุงปักกิ่ง หน่วยงานศุลกากรจีนได้ประกาศยุติข้อกำหนดว่าด้วยการสำแดงการตรวจสุขภาพสำหรับนักเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทำให้ผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออกไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มสำแดงการตรวจสุขภาพกับศุลกากรอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ อาเจียน และท้องเสีย ควรสำแดงต่อศุลกากรโดยสมัครใจ และให้ความร่วมมือกับศุลกากรในการเฝ้าสังเกตอุณหภูมิ การสอบสวนทางระบาดวิทยา ตลอดจนมาตรการด้านสุขภาพและการกักกันอื่นๆ