ทิวทัศน์อันงดงามของ “นาเกลือ” เก่าแก่ในเมืองชางตู

(People's Daily Online)วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน 2023
ทิวทัศน์อันงดงามของ “นาเกลือ” เก่าแก่ในเมืองชางตู
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

การผลิตเกลือย้อนไปได้ถึงเมื่อ 1,300 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ในอำเภอหมางคัง เมืองชางตู เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

คนในท้องถิ่นยังคงใช้วิธีการเก็บเกลือแบบดั้งเดิม โดยรวบรวมน้ำเกลือจากเหมืองเกลือและบ่อน้ำ นำไประเหยกลางแดดจนตกผลึก

ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์