รองปธน.หาน เจิ้งไปเยือนมาเลเซีย

(CRI)วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2023

นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีนได้รับคำเชิญไปเยือนมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองปูตราจายา เพื่อพบกับยังดีเปอร์ตวนอากง ของมาเลเซีย และนายอันวาร์ บิน อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียตามลำดับ

เมื่อพบกับยังดีเปอร์ตวนอากง นายหาน เจิ้งได้ส่งต่อคำทักทายจากปธน.สี จิ้นผิงของจีน โดยกล่าวว่าจีนและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรข้ามทะเล มิตรภาพของทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ในปีหน้าทั้งสองประเทศจะครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต จีนยินดีร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการร่วมกันสร้างอนาคตร่วมระหว่างจีนกับมาเลเซีย และร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความหมายแฝงของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

ด้านยังดีเปอร์ตวนอากงได้ขอให้นายหาน เจิ้ง ส่งผ่านคําทักทายไปยังปธน.สี จิ้นผิง แสดงความยินดีกับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก และขอบคุณเศรษฐกิจจีนที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอาเซียน และแสดงความพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น

เมื่อพบกับนายอันวาร์ นายหาน เจิ้งหาน กล่าวว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับมาเลเซีย โดยปธน.สี จิ้นผิงกับท่านนายกฯ ได้บรรลุฉันทามติสําคัญเกี่ยวกับการสร้างอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซีย และได้วาดพิมพ์เขียวด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคียุคใหม่ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง จีนถือว่ามาเลเซียเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญและน่าเชื่อถือ ยินดีที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงกับมาเลเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของกันและกัน ทั้งสองฝ่ายต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดในทุกระดับและทุกท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความหมายใหม่และอัดฉีดแรงผลักดันใหม่สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ

ด้านนายอันวาร์ กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนมีลักษณะพิเศษและเชิงกลยุทธ์ มาเลเซียสนับสนุนแนวคิดการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติและข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงโลก และข้อริเริ่มอารยธรรมโลกที่เสนอโดยปธน.สี จิ้นผิงอย่างแข็งขัน ยินดีร่วมมือกับจีนส่งเสริมการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างแข็งขัน มาเลเซียเต็มไปด้วยความคาดหวังต่ออนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี ยินดีต้อนรับวิสาหกิจจีนมาลงทุนในมาเลเซีย และบรรลุการพัฒนาร่วมกัน

นอกจากนั้นนายหาน เจิ้งยังแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับผู้นํามาเลเซียเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและการปฏิบัติการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายหาน เจิ้ง เยือนรัฐปีนัง เพื่อแสดงความยินดีต่อรัฐปีนังในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับมณฑลและเมืองต่างๆ ของจีน บรรลุความได้เปรียบและส่งเสริมซึ่งกันและกัน นําการสร้างอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซียไปสู่การปฏิบัติ