จีนออก “แผนการปรับปรุงการท่องเที่ยวภายในประเทศ (2023-2025)” เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศ

(CRI)วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2023

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนออก “แผนการปรับปรุงการท่องเที่ยวภายในประเทศ (พ.ศ. 2566-2568)” เป้าหมายหลักคือภายในปี 2025 ขนาดของตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนจะรักษาการเติบโตที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีขึ้นต่อไป ผลจากการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น การท่องเที่ยวคุณภาพสูงจะเพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์การท่องเที่ยวของบรรดานักท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในแวดวงที่สำคัญ กลไกการกำกับดูแลตลาดการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์มากขึ้น และส่งเสริมความสามารถในการกำกับดูแลที่ทันสมัย บทบาทที่ส่งเสริมการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศจะมีความโดดเด่นมากขึ้น