(บทคัดย่อ) ปฏิญญาซานฟรานซิสโกของผู้นำเอเปค 2023 สร้างอนาคตที่ดีงามยั่งยืนสำหรับทุกคน

(CRI)วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2023

ผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) จัดการประชุมระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน ปี 2023 ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปกครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา และในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ของเอเปก เพื่อให้ภูมิภาคนี้เป็นผู้นำร่องบุกเบิกการเติบโตทั่วโลก

เราต้องใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เพื่อปลดปล่อยศักยภาพและความมีชีวิตชีวาของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คำมั่นสัญญาในปฏิญญาซานฟรานซิสโกสร้างขึ้นจากการทำงานที่ผ่านมาในการเป็นเจ้าภาพเอเปก ผลักดันให้ภูมิภาคให้ความสำคัญต่อความยืดหยุ่น ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง นวัตกรรม และการรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เร่งด่วนที่สุด

เรายืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ครอบคลุม และสามารถคาดหวังได้ เรายังย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีที่ใช้กฎเกณฑ์เป็นหลักและองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการปฏิรูปที่จำเป็นต่อองค์การการค้าโลก เพื่อเสริมสร้างหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงการมุ่งเน้นการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกลไกการระงับข้อพิพาทที่ครอบคลุม ทำงานหมุนเวียนได้ดี และมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายในปี 2024 เราเรียกร้องให้เอเปกปฏิบัติตามข้อตกลงองค์การการค้าโลกอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 13 เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมจะประสบความสำเร็จและมีผลในเชิงบวก

เรามุ่งมั่นร่วมกันเพื่อเสริมสร้างบทบาทผู้นำเอเปก และรักษาสถานะเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค เรายินดีที่เปรู เกาหลีใต้ และเวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี 2024, 2025 และ 2027 ตามลำดับ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าภาพในอนาคตด้วยความราบรื่น