หมู่บ้านในมณฑลส่านซี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

(People's Daily Online)วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2023


ทัศนียภาพของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหนิวเป้ยเหลียง (ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

หมู่บ้านจูเจียวานในเมืองซางลั่ว มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นพื้นที่อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาฉินหลิ่ง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 หมู่บ้านจูเจียวานได้รับเลือกจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ให้อยู่ในรายชื่อ “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด” ประจำปี 2566 ซึ่งช่วยเปลี่ยนให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดัง

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองซางลั่วกล่าวว่า หมู่บ้านจูเจียวานมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช็อปปิง และสถานบันเทิงต่าง ๆ

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหนิวเป้ยเหลียง ตั้งอยู่บนสันเขาหลักของเทือกเขาฉินหลิ่ง โดยมีป่าไม้ที่มีอัตราการครอบคลุมถึงร้อยละ 93

ตั้งอยู่ในใจกลางเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหนิวเป้ยเหลียง หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ โดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในชนบทอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการก่อสร้างชนบทที่สวยงาม และพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทอย่างจริงจัง โดยใช้ประโยชน์จากบ้านเก่าและโบราณวัตถุตามเส้นทางโบราณในเทือกเขาฉินหลิ่ง

ในปี 2565 ชาวบ้านในหมู่บ้านจูเจียวานมีรายได้เฉลี่ย 26,650 หยวน (ประมาณ133,250 บาท) ต่อคน ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของปีนี้ หมู่บ้านจูเจียวานได้ต้อนรับผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนต่อวัน