บอร์ตาลา: จุดสำคัญบน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

(People's Daily Online)วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2023

แคว้นปกครองตนเองชนเผ่ามองโกเลียในบอร์ตาลา ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน  ในภาษามองโกเลีย บอร์ตาลา หมายถึง “ทุ่งหญ้าสีเขียว” 

ในฐานะที่เป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งบน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” บอร์ตาลาเป็นประตูทองของการแลกเปลี่ยนทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีนและยุโรป และจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป