สำรวจเมืองโบราณตู๋เค่อจงในเมืองแชงกรีลา

(People's Daily Online)วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2023
สำรวจเมืองโบราณตู๋เค่อจงในเมืองแชงกรีลา
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

เมืองโบราณตู๋เค่อจงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,300 เมตรในเมืองเซียงเก๋อหลี่ลาหรือแชงกรีลา ภายในแคว้นปกครองตนเองตี๋ชิ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในประเทศ

ในภาษาทิเบต คำว่า “ตู๋เค่อจง” หมายถึง “ปราสาทที่สร้างบนหิน” หรือ “เมืองแห่งแสงจันทร์”

เมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ถนนปูด้วยแผ่นหิน และมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวแปดกลีบ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสแสงจันทร์ (Moonlight Square) ซึ่งล้อมรอบด้วยบ้านไม้แบบทิเบตดั้งเดิม

เมืองนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ทิเบต น่าซี อี๋ ลี่ซู่ ไป๋ หุย และฮั่น ชุมชนเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ซึ่งช่วยให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น

ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์