จีนเตรียมทดลองใช้นโยบาย ฟรีวีซ่าโดยฝ่ายเดียว สำหรับ 6 ประเทศ

(CRI)วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2023

วันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศจีนออกคำแถลงผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของทางกระทรวงว่า จีนตัดสินใจจะทดลองใช้นโยบายฟรีวีซ่าโดยฝ่ายเดียวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย

คำแถลงดังกล่าวระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2023 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2024 ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 6 ประเทศดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อทำธุรกิจ การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติและเพื่อน ๆ และเดินทางผ่านจีนได้ไม่เกิน 15 วัน

คำแถลงยังระบุว่า ประชาชนจาก 6 ประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์ยกเว้นวีซ่าดังกล่าวยังคงต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศจีน

การใช้นโยบายนี้มีจุดประสงค์จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาคุณภาพสูงและการเปิดกว้างในระดับสูง