จีนเดินหน้าประเทศสมาชิกทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหารือความร่วมมือเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตรเลีย

(CRI)วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2023

ที่ประชุมคณะมนตรีประจำเดือนพฤศจิกายนของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดเรื่องความร่วมมือเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตรเลียเป็นวาระการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 11 ตามการเสนอข้องจีน โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน หลี่ ซง เอกอัครราชทูตจีนประจำทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศขึ้นพูดในที่ประชุมฯ ชี้แจงจุดยืนและข้อเสนอของจีนรอบด้าน

เอกอัครราชทูตจีนประจำทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่า เรื่องความร่วมมือเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตรเลียนั้น เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงของโลกและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ล่อแหลมต่อกลไกการไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ และระบบการตรวจสอบรอบด้านจากองค์การ ความร่วมมือทำนองนี้ขัดกับวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) และถือเป็นสองมาตรฐาน