ปักกิ่งเร่งปฏิรูปเชิงลึกเพื่อเปิดกว้างภาคบริการ

(People's Daily Online)วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2023

ปักกิ่งจะส่งเสริมการเปิดกว้างภาคบริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามแผนเพื่อสนับสนุนการสร้างเขตสาธิตบูรณาการแห่งชาติเพื่อเปิดกว้างภาคบริการ

นางซือ หม่าหง รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า นับตั้งแต่ปักกิ่งกลายเป็นเขตสาธิตบูรณาการแห่งชาติแห่งแรกของประเทศสำหรับการเปิดกว้างภาคบริการในปี 2563 เมืองนี้ก็กลายเป็นผู้นำในการเปิดกว้างภาคบริการ อำนวยความสะดวกในการค้าบริการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจแบบเปิด

ในระยะต่อไป ปักกิ่งจะดำเนินการปฏิรูปเชิงลึกและขยายการเปิดกว้างในด้านสำคัญของภาคบริการ โดยเน้นที่กฎและข้อบังคับสำหรับธุรกิจเกิดใหม่ รวมถึง การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง โดยจะมุ่งเน้นไปที่สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล การเงินสีเขียว สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ปักกิ่งจะนำเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความยากลำบากของอุตสาหกรรมหลักและองค์กรธุรกิจ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคง ยุติธรรม โปร่งใส และคาดการณ์ได้