เส้นทางหลักของสะพานเซินเจิ้น-จงซานในอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

(CRI)วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2023

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เส้นทางหลักของสะพานเซินเจิ้น-จงซาน (Shenzhen-Zhongshan Bridge) หนึ่งในเมกะโปรเจกต์บริเวณอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดให้บริการแล้ว เมืองเซินเจิ้นและเมืองจงซานที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของปากแม่น้ำจูเจียงเข้าสู่ “วงจรการเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมง” ได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเมืองต่างๆ ในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญด้านคมนาคมของเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า มีความยาว 24 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่รวมทั้ง “สะพาน เกาะ อุโมงค์ และการเชื่อมต่อใต้น้ำ” ในจำนวนนี้ อุโมงค์ใต้ทะเลมีความยาวประมาณ 6.8 กม.

ในเดือนมิถุนายนปีนี้ อุโมงค์ใต้ทะเลของเส้นทางดังกล่าวได้เชื่อมกันเรียบร้อยในทะเลหลิงติงหยาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมส อุโมงค์ใต้น้ำได้สร้างเสร็จเรียบร้อย ซึ่งหมายความว่าเส้นทางหลักของเส้นทางเซินเจิ้น-จงซานเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการแล้ว

เส้นทางเซินเจิ้น-จงซานมี 8 เลนทั้งสองทิศทาง ด้วยความเร็วออกแบบ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีแผนที่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2024 จากนั้นการขับรถไปมาระหว่างเซินเจิ้นและจงซานใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากเดิมใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ในฐานะเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงการรวมตัวของเมืองทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของปากแม่น้ำจูเจียง เส้นทางเซินเจิ้น-จงซาน ร่วมกับ สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าที่สร้างเสร็จ สะพานหนานซา สะพานหู่เหมิน เป็นต้น กลายเป็นระบบคมนาคมที่เดินทางข้ามทะเลและข้ามแม่น้ำในเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า