นายสี จิ้นผิงจัดเสนอการประชุมกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

(CRI)วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2023 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดเสนอการประชุมกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อตรวจสอบพิจารณา “ความคิดเห็นของนโยบายและมาตรการจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี” และ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานกิจการต่างประเทศที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

ที่ประชุมเน้นว่า การผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีนั้น ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่มีคุณภาพสูงของลุ่มแม่น้ำแยงซี นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาอย่างยิ่ง ควรร่วมมือลดการปล่อยคาร์บอน ลดมลพิษให้น้อยลง ขยายพื้นที่สีเขียวให้กว้างขึ้น ส่งเสริมการเติบโต ใช้ความพยายามในการผลักดันกระบวนการแบบทันสมัยด้านห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตริมแม่น้ำให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมต่อตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น มณฑลต่างๆ ริมแม่น้ำควรหารือกันอย่างใกล้ชิด ร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศ ร่วมกันสร้างสรรค์และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ยกระดับความเป็นหนึ่งเดียวกันด้านการคมนาคมในลุ่มแม่น้ำแยงซีให้สูงขึ้น ผลักดันการปฏิรูปแบบการตลาดให้ลงลึกยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาแบบประสานงานในเขตนี้ เน้นความปลอดภัยระหว่างการพัฒนา รักษาความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญแห่งชาติ ยกระดับความสามารถการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติให้สูงขึ้น

ที่ประชุมเน้นว่า ควรเสริมการนำของส่วนกลางพรรคฯ ที่มีต่อต่างประเทศ ควรเร่งสร้างระบบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้สมบูรณ์แบบ ยกระดับการทำงานกิจการต่างประเทศให้เป็นระบบระเบียบและเป็นแบบวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น ควรมีความรู้ชัดเจนต่อภารกิจของกิจการต่างประเทศ นำความคิดด้านการต่างประเทศของนายสี จิ้นผิงไปปฏิบัติในด้านต่างๆ ของกิจการต่างประเทศ สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์ประเทศที่เข้มแข็งและกิจการยิ่งใหญ่ของการฟื้นฟูความเจริญของชนชาติ สร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นในด้านการรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก รวมทั้งผลักดันการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน