กต.จีนระบุ เหตุการณ์การปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

(CRI)วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2023

บริษัท โตเกียว อิเล็คทริค จำกัด หรือ TEPCO เริ่มต้นกระบวนการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้คนภายในญี่ปุ่นที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์การปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

สำหรับกรณีนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 นายวัง เหวินปิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประจำว่า การปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลของฟุกุชิมะญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมวลมนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลกและสาธารณะประโยชน์สากล ญี่ปุ่นมิเพียงแต่ควรจัดการความกังวลของประชาชนภายในประเทศเท่านั้น ทั้งยังควรมองเห็นถึงความกังวลอย่างยิ่งของประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ดำเนินการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยท่าทีเชิงสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ควรจัดการข้อเรียกร้องของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสียหายและการชดเชยเงินเสียหายอย่างจริงจัง

นายวัง เหวินปิง ชี้ให้เห็นว่า ภายใต้เหตุการณ์ฟุกุชิมะมีการปล่อยนำเสียปนเปื้อนสู่ทะเลมากยิ่งขึ้นนั้น ญี่ปุ่นควรมีท่าทีจริงจังในการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวยวข้องโดยเฉพาะประเทศรอบข้าง ร่วมกันจัดตั้งกลไกตรวจสอบระยะยาวที่รอบด้านและมีประสิทธิผล ป้องกันผลเสียเลวร้ายที่คงเกิดจากการปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเล