จีนและไทยร่วมมือสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานในไทย

(CRI)วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2023

โครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม WHA จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร ก่อสร้างร่วมกันโดยบริษัท Pulin Chengshan ของจีน และบริษัท WHA นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย

การก่อสร้างระยะแรกของโครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 19.44 เมกะวัตต์ และได้เริ่มผลิตไฟฟ้าในปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2022 ส่วนโครงการระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า หลังจากเดินเครื่องและเชื่อมต่อโครงข่าย จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 24.24 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 30 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 30,000 ตัน และประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 15,000 ตันต่อปี