เมฆสีรุ้งในหนิงเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 04 ธันวาคม 2023

เมฆสีรุ้งปรากฏขึ้นอย่างน่าทึ่งในอำเภอปกครองตนเองหนิงเอ่อร์ กลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนีและอี๋ เมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 13 พ.ย.

เมฆสีรุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางแสง เมื่อผลึกน้ำแข็งหรือหยดน้ำในก้อนเมฆกระจายแสงแดดจึงทำให้เกิดสเปกตรัมสีรุ้ง


ภาพถ่ายทิวทัศน์อันงดงามของเมฆสีรุ้ง ที่อำเภอปกครองตนเองหนิงเอ่อร์ กลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนีและอี๋ เมืองผูเอ่อร์
มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 13 พ.ย. (ภาพโดยเถียน เจียเจี๋ย)