ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 08 ธันวาคม 2023
ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน
ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในตำบลฟางถาง เมืองหนิงกั๋ว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน (ภาพโดยหลี่ เสี่ยวหง)

เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ต้นไซเปรสหัวล้านเข้าสู่ช่วงสวยงามที่สุดในรอบปี ในตำบลฟางถาง เมืองหนิงกั๋ว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน   ใบของต้นไซเปรสจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมทำให้เกิดภาพเหนือจริงที่สวยงามยิ่ง

ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในตำบลฟางถาง เมืองหนิงกั๋ว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน (ภาพโดยหลี่ เสี่ยวหง)
ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในตำบลฟางถาง เมืองหนิงกั๋ว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน (ภาพโดยหลี่ เสี่ยวหง)
ทิวทัศน์อันงดงามของต้นไซเปรสหัวล้านในตำบลฟางถาง เมืองหนิงกั๋ว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน (ภาพโดยหลี่ เสี่ยวหง)