ปธน.จีนพบปะกับปธน.มัลดีฟส์

(CRI)วันศุกร์ 12 มกราคม 2024

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ม.ค.2023 ที่มหาศาลาประชาชน ปธน.สี จิ้นผิงของจีนได้พบปะกับนายโมฮาเหม็ด มูอิซซู ประธานาธิบดีมัลดีฟส์ ที่เดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ประมุขของทั้งสองประเทศประกาศว่า จะ ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมัลดีฟส์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบ

ปธน.สี จิ้นผิงระบุว่า จีนและมัลดีฟส์เป็นประเทศพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเป็นมิตรดั้งเดิม และประชาชนของทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับมัลดีฟส์เป็นเวลา 52 ปี ทั้งสองประเทศได้เคารพและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ได้สร้างแบบอย่างของการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันและได้ชัยชนะร่วมกัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างลึกซึ้ง การร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ประสบความสําเร็จอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมัลดีฟส์กําลังเผชิญกับโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่จะสืบทอดจากอดีตสู่อนาคต การยกระดับความสัมพันธ์จีน-มัลดีฟส์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-มัลดีฟส์ และความคาดหวังของประชาชนทั้งสองประเทศ จีนยินดีร่วมมือกับมัลดีฟส์ ขยายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นร่วมกันสร้างชะตากรรมร่วมระหว่างจีนกับมัลดีฟส์

นายโมฮาเหม็ด มูอิซซู กล่าวว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำรัฐมนตรีคนสำคัญหลายท่านจากมัลดีฟส์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก และกลายเป็นประมุขต่างประเทศคนแรกที่จีนได้ต้อนรับในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญอย่างสูงของเราทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมัลดีฟส์กับจีนอย่างเต็มที่ มัลดีฟส์จะดําเนินนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อไป สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแข็งขันในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมัลดีฟส์กับจีนให้ดีขึ้น