จีนระบุว่า หลักการจีนเดียวเป็นบรรทัดฐานที่ไม่อาจค้าขายได้

(CRI)วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2024

สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าว สาเหตุที่รัฐบาลนาอูรูประกาศ “ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต” กับไต้หวันในครั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นฝีมือของอดีตประธานาธิบดีคนหนึ่งของนาอูรู ในระหว่างที่ไต้หวันทำการประเมินเรื่องนาอูรูต้องการ “ขอ” ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากไต้หวันนั้น จีนแผ่นดินใหญ่ “ฉวยโอกาสเข้าหา” นั้น นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงวันที่ 17 มกราคม 2024 ว่า สิ่งของบางอย่างในโลกนี้ซื้อด้วยเงินไม่ได้ หลักการจีนเดียวเป็นบรรทัดฐานที่ไม่อาจค้าขายได้

โฆษกจีนแถลงว่า รัฐบาลนาอูรูรับรองหลักการจีนเดียว ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน และหันมาฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอีกครั้ง ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนาอูรู และเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของนาอูรูในฐานะประเทศที่มีเอกราช

“เราสังเกตว่า เมื่อวาน รัฐสภานาอูรูลงมติผ่านด้วยเสียงสนับสนุนเต็มร้อย อนุมัติมติเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอีกครั้ง จะมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนาอูรูกับจีน ทั้งนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า หลักการจีนเดียวเป็นที่สนับสนุนของผู้คน แนวโน้มที่ต้องเคารพ”