ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นสักขีพยานการเดินทางในเทศกาลตรุษจีน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 29 มกราคม 2024
ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นสักขีพยานการเดินทางในเทศกาลตรุษจีน
ผู้โดยสารในสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (ซินหัว/หยาง หย่งฉวน)

รายงานระบุว่า ทางรถไฟจีน-ลาวได้เข้าร่วมมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งแรกในปีนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

พนักงานของรถไฟ Electric Multiple Unit (EMU) ณ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (ซินหัว/หยาง หย่งฉวน)
ผู้โดยสารกำลังตรวจบัตรโดยสาร ณ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (ซินหัว/หยาง หย่งฉวน)