ประมวลภาพ: งานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ในเมืองจื้อก้ง

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 01 กุมภาพันธ์ 2024
ประมวลภาพ: งานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ในเมืองจื้อก้ง
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)

เมืองจื้อก้งในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

การจัดแสดงโคมไฟในเมืองจื้อก้งมีประวัติสืบย้อนกลับถึงสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่มีการแสดง ๆ และตลาดกลางคืนนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 เป็นต้นมา

การจัดแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อุปกรณ์ความเป็นจริงเสริม (AR) โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟสำหรับงานแสดงโคมไฟไดโนเสาร์นานาชาติ ครั้งที่ 30 ที่เมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม (ซินหัว)