เขตการค้าเสรีทางตอนเหนือสุดของจีนในเมืองเฮยเหอ ประสบความสำเร็จทางการค้าระหว่างประเทศอย่างน่าทึ่ง

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 04 กุมภาพันธ์ 2024
เขตการค้าเสรีทางตอนเหนือสุดของจีนในเมืองเฮยเหอ ประสบความสำเร็จทางการค้าระหว่างประเทศอย่างน่าทึ่ง
พนักงานกำลังตรวจสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าภายในเขตการค้าเสรีนำร่องเฮยเหอ (เฮยหลงเจียง) ในเมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 (ซินหัว/เซี่ย เจี้ยนเฟย)

ในปี 2566 เขตการค้าเสรีนำร่องเฮยเหอ (เฮยหลงเจียง) มีมูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งสิ้น 24.482 พันล้านหยวน (ประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตร้อยละ 56.9 ต่อปี ขณะเดียวกัน มีการดึงดูดวิสาหกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศทั้งหมด 16 แห่งมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้เงินทุนต่างประเทศโดยตรงเป็นมูลค่ารวม 1.273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

พนักงานกำลังแยกประเภทพัสดุที่สายพานลำเลียงในศูนย์กระจายสินค้าภายในเขตการค้าเสรีนำร่องเฮยเหอ (เฮยหลงเจียง) ในเมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 (ซินหัว/เซี่ย เจี้ยนเฟย)
ภายในศูนย์กระจายสินค้าในเขตการค้าเสรีนำร่องเฮยเหอ (เฮยหลงเจียง) ในเมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 (ซินหัว/เซี่ย เจี้ยนเฟย)
เขตการค้าเสรีนำร่องเฮยเหอ (เฮยหลงเจียง) ในเมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 (ซินหัว/เซี่ย เจี้ยนเฟย)