รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับนอร์เวย์หารือกันที่กรุงปักกิ่ง

(CRI)วันอังคาร 06 กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่กรุงปักกิ่ง นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พบปะหารือกับนาย Espen Barth Eide รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์

นายหวัง อี้ ระบุว่าปี 2024 นี้เป็นปีครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-นอร์เวย์ ความสัมพันธ์จีน-นอร์เวย์ มีความสมบูรณ์พูนสุขและมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจีนชื่นชมรัฐบาลนอร์เวย์ที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและเป็นมิตรกับจีน การผลักดันความสัมพันธ์จีน-นอร์เวย์ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องยืนหยัดวิธีการปฏิบัติต่อกันที่ถูกต้อง ยืนหยัดการดำเนินความร่วมมือที่มุ่งให้ได้ผลงานแท้จริงอย่างลึกซึ้ง และเสริมสร้างการประสานงานในการดำเนินความร่วมมือแบบพหุภาคี

นาย Espen Barth Eide กล่าวว่ารัฐบาลนอร์เวย์ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และเห็นว่าควรจัดการสนทนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง มีความครอบคลุม มีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง รัฐบาลนอร์เวย์ชื่นชมฝ่ายจีนที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา ยินดีที่จะจับมือกับจีนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และการท้าทายระดับโลกอื่นๆ นอกจากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง