การส่งออกยานยนต์จีนเดือนมกราคมพุ่งขึ้น 47.4%

(People's Daily Online)วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

สมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่า ตัวเลขการส่งออกยานยนต์ของจีนในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยยานพาหนะส่งออกจำนวน 443,000 คันในช่วงดังกล่าว

โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์โดยสารประมาณ 369,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 และการส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จำนวน 74,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ (NEVs) ของจีนในเดือนมกราคมมีจำนวน 101,000 คัน คิดเป็นสัดส่วนต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7