ปธน.จีนกับปธน.สาธารณรัฐคองโกส่งสาส์นยินดี 60 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

(CRI)วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และนายเดนิส ซัสโซ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคองโก (Republic of the Congo) ส่งสาส์นถึงกัน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสองประเทศ

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า มิตรภาพระหว่างจีนกับคองโกมียาวนานและมั่นคง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปีเป็นต้นมา ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม เราสองประเทศยังคงร่วมมือด้วยความจริงใจและพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด กลายเป็นเพื่อนดีที่มีความไว้วางใจทางการเมือง หุ้นส่วนที่ดีทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ปีหลังๆนี้ สองประเทศมีการไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง ความไว้วางใจทางการเมืองลงลึกยิ่งขึ้น นำความผาสุกที่แท้จริงให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นภาพที่แท้จริงที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาความร่วมมืออย่างเป็นมิตรระหว่างจีนกับแอฟริกา ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคองโก ยินดีใช้ความพยายามร่วมกับประธานาธิบดีซัสโซ อาศัยวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหาของความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับคองโกให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อย่างไม่ขาดสาย ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกา

เดนิส ซัสโซกล่าวว่า คองโกกับจีนสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปีเป็นต้นมา ประชาชนสองประเทศเป็นมิตรและปรองดอง ร่วมกันแสวงหาสันติภาพ ความเที่ยงธรรมและความเจริญรุ่งเรือง ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างคองโกกับจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยินดีที่จะเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างจีนกับคองโกให้ลงลึกยิ่งขึ้น สร้างคุณูปการเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกาในระดับสูง